80 ΜΑΥΡΟ ΚΑΣΤΑΝΟ

ΧΡΩΜΟΖΕΛΕ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η απόχρωση αυτή είναι κατάλληλη για μαύρο καστανό χρώμα μαλλιών.